Vertrouwenspersoon

Volleybal levert prachtige momenten op en is leuk om te doen! Maar naast een sportieve en gezellige vereniging willen wij ook een veilige vereniging zijn. Wij vinden het belangrijk dat we allemaal kunnen genieten van volleybal bij AVV Keistad. Daarom doen wij ons best te zorgen dat iedere speler, scheidsrechter, trainer en betrokkene zich veilig en prettig voelt bij ons en zichzelf kan zijn. Dit betekent dat we hen vragen zich te houden aan onze regels en omgangsvormen en mee te werken aan ons veilige sportklimaat.

Dat klinkt vrijblijvend, maar dat is het zeker niet. Het bestuur van AVV Keistad neemt het kunnen (blijven) bieden van een veilig sportklimaat zeer serieus en treedt op tegen ongewenst gedrag, zoals: 

  • Verbale agressie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, treiteren);
  • Fysieke agressie (bijvoorbeeld vastgrijpen, ongewenst aanraken, slaan);
  • Psychische agressie (bijvoorbeeld dreigen, pesten, chanteren);
  • Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld nafluiten, schunnige opmerkingen, aanranding).

vertrouwenspersoon_leonie_ebbes_bewerkt_1.jpgContact met vertrouwenspersoonBinnen AVV Keistad is Leonie Ebbes de vertrouwenspersoon. Zij is bereikbaar via vertrouwenspersoon@avvkeistad.nl of op 06-15510807. 

Zij is aanspreekbaar voor onze leden, ouders, trainers, vrijwilligers, scheidsrechters en supporters en werkt volgens de richtlijnen en protocollen van NOC*NSF. Dat betekent voor jou dat de gesprekken die je met haar voert vertrouwelijk zijn. Vertrouwelijkheid wordt alleen doorbroken wanneer zij dit met jou afspreekt of als dit volgens de wet verplicht is.

Vertrouwenspersoon buiten de verenigingWil je liever geen contact met de vertrouwenscontactpersoon van AVV Keistad? Bel gerust naar 0900 202 55 90 (op werkdagen van 08.30- 17.30 uur) of kijk voor meer informatie op Centrum Veilige Sport

Downloads: