Ereleden

AVV Keistad is trots op haar ereleden. Zij zijn door de Algemene Leden Vergadering benoemd vanwege hun buitengewone verdiensten voor de vereniging. Omdat AVV Keistad een fusieclub is, komen op deze lijst ook leden voor die hun sporen hebben verdiend bij Vollkei of Spirit. De titel ‘erelid’ geldt uitsluitend bij leven.

Een kandidaat moet schriftelijk worden voorgedragen bij de secretaris. Aangegeven dient te worden op welke gronden iemand tot erelid moet worden benoemd. Het bestuur besluit vervolgens de voordracht wel of niet voor te leggen aan de Algemene Leden Vergadering.

Dit zijn onze ereleden:

Lenie Bakker

Lenie is tientallen jaren teller geweest en vulde tevens de wedstrijdformulieren in bij onder meer Heren 1 en Dames 1. Verder maakte Lenie deel uit van de schoonmaakploeg in Midland en zorgde zij ervoor dat de was elke week weer netjes in de kast kwam.

Marcel Sanders

Marcel is ongeveer tien jaar voorzitter geweest van AVV Keistad. Daarnaast verzorgde hij regelmatig de zaalwacht bij de jeugdwedstrijden op de zaterdag. Bovendien is Marcel zeer verdienstelijk geweest bij het realiseren van de samenwerkingsverbanden binnen het sportcomplex Amerena en het maken van afspraken met de gemeente Amersfoort over de participatie van AVV Keistad in de Amerena.

Gerard en Alise Berculo

Gerard is jarenlang voorzitter geweest, verzorgde de administratie van de Kamisvo en de inkoop voor onze kantine in Midland. Tegenwoordig zet hij zich in als voorzitter van de sponsorcommissie. 

Alise is de drijvende kracht geweest achter de kantinecommissie in Midland via de stichting Kamisvo. Verder heeft zij jarenlang training gegeven aan verschillende jeugdteams en deze ook gecoacht. Daarnaast begeleidt Alise ook nog het project ‘De weg andersom’ door het geven van volleybaltrainingen aan cliënten van GGZ. 

Gerard Hoes

Gerard was negen jaar lang bestuurslid van VIOS, de vereniging die later met VVA fuseerde tot Vollkei. Hij is medeoprichter van de stichting Kamisvo.

Ton van der Kwaak

Ton is jarenlang de voorzitter geweest van VVA.