Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
De mogelijkheden voor kinderen t/m 17 jaar
Mini's (basisschoolleeftijd t/m groep 8)
Jeugd (vanaf 1e klas voortgezet onderwijs, 12 t/m 17 jaar)
 
De mogelijkheden voor spelers vanaf 18 jaar
competitiespelend lid
recreantlid (alleen trainen of eventueel deelnemend aan de recreantencompetitie)
 
Volleybal historie
Bij een andere vereniging gespeeld?
Laatst gespeelde team/klasse
 
Ik heb een licentie voor
trainer; niveau
coach; niveau
scheidsrechter; niveau
 
Akkoord automatische incasso
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het contributie-reglement
Hierbij verleen ik tot wederopzegging machtiging aan AVV Keistad om de contributiebedragen van mijn bankrekening af te schrijven.
Wanneer het lid jonger is dan 18, verklaart zijn/haar ouder/verzorger door het hieronder invullen van de eigen volledige naam akkoord te zijn met
de verstrekte machtiging.
*Ik ga met bovenstaande akkoord
Handtekening speler of ouder/verzorger lid jonger dan 18 jaar
Graag de volledige naam invullen, want deze wordt als handtekening beschouwd
*
 
Vrijwilligers
AVV Keistad draait op vrijwilligers. Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten. Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij
AVV Keistad te betrekken. En niet alle taken vergen veel tijd.
We nemen binnenkort contact met je op om te kijken wat jij of je ouder(s) voor de club kunnen en willen betekenen.
Je kunt hieronder alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bestuur
Jeugdbegeleiding
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Onderhoud accommodatie
Anders, nl.
Persoonsgegevens
Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens met sponsoren van AVV Keistad worden gedeeld
Ik ga ermee akkoord dat beeldmateriaal gemaakt in de sporthal eventueel wordt gebruikt
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van de statuten van AVV Keistad.
 
Opmerking