Overige commissies

Technische commissie

E-mail: TC@avvkeistad.nl

 

Jeugd Technische commissie

De Jeugd Technische Commissie houdt zich bezig met de ontwikkeling en uitvoering van het jeugdbeleid van de vereniging. Ook is ze verantwoordelijk voor het bepalen en behalen van de sportieve doelen, afgeleid van het verenigingsbeleid. De hoofdtaak is de organisatie van trainingen en competitiewedstrijden. De JTC zorgt voor afstemming met de Technische Commissie (TC) over de doorstroming van jeugd naar de seniorenteams, afstemming met de penningmeester (zaalhuur, vergoedingen trainers) wedstrijdsecretaris (competitie). De coördinatoren van de jeugdgroepen en mini’s zijn tevens aanspreekpunt voor de ouders, trainers en coaches. 

De commissie bestaat uit Harm Kloppenburg, Inge Silvertand, Ed Meijer, Gerben Jimmink, Tjerk de Boer, Mark van Assen en Sophie Lindeboomen en Marieke Nomden

E-mail: JTC@AVVkeistad.nl (A, B en C jeugd vanaf 12 jaar) en CMV@avvkeistad (mini's tot 12 jaar)

 

Communicatie commissie

De communicatiecommissie zorgt - zoals de naam al zegt - voor verschillende communicatie-uitingen van AVV Keistad.  Je kunt hierbij denken aan de website en de ClubApp van Keistad. Maar ook de social media-kanalen Facebook, Instagram en TikTok worden beheerd door deze vrijwilligers. En ongeveer één keer in de zes weken wordt een nieuwsbrief verzonden naar alle leden met een verzameling van het verenigingsnieuws. Daarnaast biedt de commissie ondersteuning aan het bestuur en de andere commissies met advies en handjes.

  • De commissie bestaat uit: Saskia Faber, Maja Nijessen, Bregje Laumans, Marloes Benne, Kiki Visser, Esmee Koene en Nicole Altena
  • Sub-commissie speciaal voor TikTok: Mae de Graaf, Jasmijn Hommen, Meru Minnée, Noa Hutten, Pip Kok en Yfke Jelsma

E-mail: communicatie@avvkeistad.nl

 

Sponsor commissie

De commissie bestaat uit Leonie Ebbes, Rachelle Sinnema, Hilde Sonneveldt, Martijn Sonneveldt, Marco Benne en Gerard Berculo

E-mail: sponsoring@avvkeistad.nl.

 

Evenementen commissie

De commissie bestaat uit Lisa Rond en Jessica Kappele

E-mail: evenementen@avvkeistad.nl


 Recreanten commissie

Deze commissie staat opsteld voor de recreanten van AVV Keistad en de startersgroep (Leren Volleyballen). Meer informatie vind je hier