Penningmeester m/v gezocht!

Penningmeester gezocht

Afgelopen tijd is er door het aftredende bestuur en een groot aantal commissies hard gewerkt aan opvolging en uitbreiding. Dat gaat erg goed en we zijn erg blij met alle leden en ouders van leden, die zich de komende jaren extra in gaan zetten om AVVKeistad samen een bruisende vereniging te laten zijn. Negen mensen denken en praten op dit moment mee over het nieuw te vormen bestuur. Een leuk, divers team met goede kwaliteiten op diverse terreinen. 

Op het financiële vlak kunnen we echter versterking gebruiken. 

We hebben de huidige penningmeester, Erik Janssen, bereid gevonden om ook na de algemene leden vergadering (ALV) van 25 mei nog een tijdje mee te kijken en voor een goede overdracht te zorgen. Het voortbestaan van AVV Keistad is dus niet meer in gevaar, maar financiële versterking van het nieuw te vormen bestuur is zeer gewenst. 

 Ben jij iemand met een goede financiële achtergrond en draag jij AVV Keistad een warm hart toe? Meld je dan bij het huidige bestuur via bestuur@avvkeistad.nl en doe, praat en denk mee met het nieuwe bestuur van AVV Keistad.

Nieuws Overzicht