Jeugd Technische Commissie

AVV Keistad heeft een grote jeugdafdeling in Amersfoort, bestaande uit bijna 200 leden, verdeeld over ca. 15 jeugdteams en 8 CMV-teams.

De Jeugd Technische Commissie houdt zich bezig met de ontwikkeling en uitvoering van het jeugdbeleid van de vereniging. Ook is ze verantwoordelijk voor het bepalen en behalen van de sportieve doelen, afgeleid van het verenigingsbeleid. De hoofdtaak is de organisatie van trainingen en competitiewedstrijden. De JTC zorgt voor afstemming met de Technische Commissie (TC) over de doorstroming van jeugd naar de seniorenteams, afstemming met de penningmeester (zaalhuur, vergoedingen trainers) wedstrijdsecretaris (competitie). De coördinatoren van de jeugdgroepen en mini’s zijn tevens aanspreekpunt voor de ouders, trainers en coaches. 

De JTC is te bereiken via JTC@AVVkeistad.nl

De JTC bestaat uit:

foto_harm_kloppenburg_1.jpeg

Harm Kloppenburg

coördinator jongens A, B en C

 gerbenjimmink_1.jpg Gerben Jimmink coördinator meisjes A, B en C
inge_png_1.png  Inge Silverentand coördinator CMV/ mini’s, voorzitter werkgroep CMV
 edmeijer_1.png Ed Meijer lid werkgroep CMV/mini’s, coördinator zaalwacht, verzorgt teamopgaves
 marieke_nomden_1.png

Marieke Nomden

lid werkgroep CMV
foto volgt

Sophie Lindeboom 

 
foto volgt 

Mark van Assum

 

JTC-lid CMV

Wat houdt deze taak in: Contactpersoon voor de trainers en ouders binnen het CMV. Zorgt ervoor dat communicatie met trainers en ouders goed verloopt. Gezamenlijk met trainers verantwoordelijk voor inventarisatie van wensen van spelers, ouders en opstellen van concept teamindelingen/trainingsrooster. Bezoekt regelmatig trainingen of wedstrijden van de teams. Contact met en plaatsing van nieuwe aanmeldingen. Betrokken bij benaderen van nieuwe trainers (indien aan de orde). 
Wat wordt er verwacht: Is eerste aanspreekpersoon voor zowel spelers, ouders en geeft samen met de trainers en technisch coördinator uitvoering aan het technisch beleid/te behalen doelstellingen.

JTC-lid jongens/meisjes 12 -18 jaar

Wat houdt deze taak in: Contactpersoon voor de spelers en contact-ouders voor de teams binnen de toplijn en breedtesport. Zorgt ervoor dat communicatie met spelers en ouders goed verloopt. Geeft input voor (concept) teamindelingen/trainingsrooster. Bezoekt een aantal keer per jaar trainingen of wedstrijden van de teams. Contact met en plaatsing van nieuwe aanmeldingen. Betrokken bij benaderen van nieuwe trainers (indien aan de orde).
Wat wordt er verwacht: Is eerste aanspreekpersoon voor zowel spelers, ouders als trainers en communiceert tijdig naar technisch coördinator i.v.m. uitvoeren technisch beleid/behalen doelstellingen.