• Vertrouwenspersoon

  (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie zijn vormen van gedrag die niet thuishoren in een goed en stimulerend sportklimaat. Het bestuur van AVV Keistad probeert dit soort 'ongewenst gedrag' dan ook zoveel mogelijk te voorkomen en maakt in dit kader gebruik van de diensten van sportkoepel NOC*NSF. AVV Keistad wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen.

  Een vertrouwenspersoon heeft een taak in het in stand houden of zelfs verbeteren van de omgangsvormen die bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de individuele leden. Wanneer een ander jou lastig valt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen kan je, als lid, contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van AVV Keistad. Deze fungeert in eerste instantie als klankbord en is opgeleid om je te helpen zoeken naar een oplossing. Onder ongewenst gedrag verstaat naam vereniging:

  • Verbale agressie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, treiteren);
  • Fysieke agressie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen, ongewenst aanraken);
  • Psychische agressie (dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten);
  • Seksuele intimidatie (nafluiten, schunnige opmerkingen maken, aanranding en verkrachting).

  AVV Keistad maakt gebruik van het meldpunt en de vertrouwenspersonen van sportkoepel NOC*NSF. Bel naar 0900 ?? 202 55 90 (24/7 bereikbaar) of kijk voor meer informatie op de website van NOC*NSF.