• Vertrouwenscontactpersoon

  Een veilig sportklimaat bij AVV Keistad
  Volleybal levert prachtige momenten op en is leuk om te doen! Maar naast een sportieve en gezellige vereniging willen wij ook een veilige vereniging zijn. Wij vinden het belangrijk dat we allemaal kunnen genieten van volleybal bij AVV Keistad. Daarom doen wij ons best te zorgen dat iedere speler, scheidsrechter, trainer en betrokkene zich veilig en prettig voelt bij ons en zichzelf kan zijn.  Dat betekent dat we hen vragen zich te houden aan onze regels en omgangsvormen en mee te werken aan ons veilige sportklimaat.

  Dat klinkt vrijblijvend, maar dat is het zeker niet. Het bestuur van AVV Keistad neemt het kunnen (blijven) bieden van een veilig sportklimaat zeer serieus en treedt op tegen ongewenst gedrag zoals: 

  • Verbale agressie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, treiteren);
  • Fysieke agressie (bijvoorbeeld vastgrijpen, ongewenst aanraken, slaan);
  • Psychische agressie (bijvoorbeeld dreigen, pesten, chanteren);
  • Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld nafluiten, schunnige opmerkingen, aanranding).

  Contact opnemen met vertrouwenscontactpersonen AVV Keistad
  Binnen AVV Keistad zijn twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Zij zijn aanspreekbaar voor onze leden, ouders, trainers, vrijwilligers, scheidsrechters en supporters en werken volgens de richtlijnen en protocollen van NOC*NSF. Dat betekent voor jou dat de gesprekken die je met hen voert vertrouwelijk zijn. Vertrouwelijkheid wordt alleen doorbroken wanneer zij dit met jou afspreken of als dit volgens de wet verplicht is.

  Onze vertrouwenscontactpersonen zijn: 

   

   


        
  Lianne Ossenkoppele
  Mail: LianneVCP@avvkeistad.nl

   

     Vacature
  Mail:

  Contact opnemen met vertrouwenspersoon NOC*NSF
  AVV Keistad maakt ook gebruik van het meldpunt en de vertrouwenspersonen van sportkoepel NOC*NSF. Anoniem melden kan op: https://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport

  Wil je liever geen contact met de vertrouwenscontactpersoon van AVV Keistad? Bel gerust naar 0900 202 55 90 (op werkdagen van 08.30- 17.30 uur) of kijk voor meer informatie op Centrum Veilige Sport.