• Uitnodiging Algemene Leden Vergadering (ALV) 12 december 2018

  We zijn verhuisd en de eerste helft van de competitie zit er al weer bijna op. Het is een wervelende zomer geweest met al het nieuwe in Amerena. Het is tijd voor onze eerste ALV in ons nieuwe thuis.
  De kern van de agenda is de verantwoording, die door het bestuur wordt afgelegd over het vorige seizoen en de presentatie van de begroting. Daarnaast treden twee bestuursleden af, waarbij zij zich niet herkiesbaar hebben gesteld, te weten Marcel Sanders (voorzitter) en Folkert Jan Jager (penningmeester).
  Het bestuur van AVV Keistad nodigt u van harte uit om voor deze ALV, welke op 12 december in onze verenigingsruimte in Amerena wordt gehouden. De ruimte is open vanaf 19.30 uur, aanvang ALV 20.00 uur.

  Aanmelden voor de ALV kan via het volgende mailadres: secretariaat@avvkeistad.nl.

  Leden die zich hebben aangemeld, ontvangen uiterlijk 10 december de agendastukken.

  Agenda ALV
  1. Opening en vaststelling agenda door voorzitter

  2. Mededelingen bestuur

  3. Verantwoording seizoen 2017 - 2018

  • notulen ALV 7 feb 2018, jaarverslag, financieel verslag, verslag Kascommissie

  4. Begroting seizoen 2018 - 2019

  • Contributie 2019:
   - voorstel recreanten
   - voorstel verenigingsleden

  5. Verkiezing en herbenoeming bestuursleden

  • aftreden voorzitter Marcel Sanders, niet herkiesbaar
  • aftreden penningmeester Folkert Jan Jager, niet herkiesbaar
  • benoeming kandidaat penningmeester Erik Jansen
  • vacatures bestuur

  6. Rondvraag

  7. Sluiting

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com