• Technische Commissie

  De Technischecommissie (TC) is verantwoordelijk voor het vertalen én behalen van de sportieve doelen, afgeleid van het verenigingsbeleid. De TC draagt zorg voor de coördinatie tussen de seniorenteams en haar individuele leden, de trainers/coaches en het bestuur. De commissieleden zijn contactpersoon voor groepen van doorgaans één tot vier seniorenteams. De TC draagt zorg voor de afstemming en communicatie aangaande:

  • de indeling van seniorenteams in competitieklassen;
  • de teamindelingen, de doorstroming van jeugd naar senioren en het inpassen van nieuwe leden;
  • de trainingsbehoefte, de zaalcapaciteit, het trainingsrooster voor senioren en de inbreng van trainers in deze materie;
  • het aanleveren van benodigde informatie voor de NeVoBo;
  • het organiseren van inhaalwedstrijden.


  In al deze activiteiten worden de belangen van de Jeugd-Technischecommissie (JTC) meegenomen, welke op reguliere basis in onderling overleg worden afgestemd.

 • Commissie details

 • Commissie leden

  Geen informatie