• Sponsorpakketten

    Verschillende sponsoring mogelijkheden: 
    De sponsorcommissie van AVV Keistad heeft een 6-tal sponsorpakketten samengesteld met de daaraan verbonden kosten.

    Via onderstaande button kun je het overzicht van deze 6 sponsorpakketten downloaden.

    Zodra sponsor en AVV Keistad tot overeenstemming zijn gekomen worden de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst, die door beide partijen wordt ondertekend.

    Het doel van AVV Keistad is om bij kledingsponsoren een termijn van minimaal 3 jaar af te spreken. Dit omdat de kosten van de aankleding van een team vaak dermate hoog zijn, dat het effect van de sponsoring voor de clubkas pas in het 2en 3e jaar tot uiting komt. Daarnaast biedt een langere overeenkomst de mogelijkheid met elkaar een relatie op te bouwen.