Nieuwe vrijwilligers voor commissies

Geweldig was de opkomst op de ALV van 16 februari. Voornaamste doel van deze ALV was om leden te enthousiasmeren iets te gaan doen voor Keistad. 

Bijvoorbeeld: voor de sponsorcommissie hebben zich 4 leden aangemeld, waar wij natuurlijk erg blij mee zijn. Op 13 maart as. hebben wij een eerste kennismakingsbijeenkomst en zullen wij gaan zien hoe wij de taken verdeeld gaan worden en wat de ideeën zijn van de nieuwe leden.

Ook de communicatie commissie had veel aanloop. Zeker 6 jonge leden hebben zich opgeworpen om aan de slag te gaan met TikTok. Daarnaast nog eens 6 leden zich mee willen helpen met de overige taken van de communicatie commissie. Op woensdag 15 maart gaan we om de tafel om te bespreken wat het werk voor de communicatie commissie precies inhoudt en afspraken maken over wie waar aan mee wil helpen. 

Binnenkort meer updates over de aanwas van onze vrijwilligers!

Nieuws Overzicht