Extra ALV op 1 november a.s.

Op 1 november a.s. is er een extra Algemene Ledenvergadering ingepland. We beginnen om 19.30 uur. Deze extra ALV is online via Teams bij te wonen.

In de ALV van 6 oktober stond een Statutenwijziging en een wijziging van het Huishoudelijk Reglement op de agenda. Deze zijn noodzakelijk om te voldoen aan de per 1 juli ingevoerde Wet Bestuur en Toezicht  Rechtspersonen. Helaas waren op deze ALV onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig (2/3e is noodzakelijk) om de Statuten te mogen wijzigen. We moeten daarom een extra ALV houden om deze wijzigingen alsnog goed te laten keuren. Bij de extra ALV hoeft alleen 2/3e deel van de aanwezige leden vóór te stemmen om de Statuten te kunnen wijzigen.  Wil je hierover mee beslissen, zorg dan dat je er op 1 november bij bent!

Wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is voor de vereniging belangrijk. We roepen je dan ook op om hierover mee te beslissen. Wil je meebeslissen, meld je dan aan via secretariaat@avvkeistad.nl. Je ontvangt dan een link naar de Teams-vergadering en de benodigde documenten.  

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen
  4. Verslag ALV 06-10-2021
  5. Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement
  6. Rondvraag/input
  7. Afronding

 

 

Nieuws Overzicht