• Huisregels Alcohol

  Huis- en gedragsregels over alcohol in sportkantines

  • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
  • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
  • Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  1. Jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie;
  2. Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
  3. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
  • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
  • Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hour, meters bier en rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan
  • Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
  • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

   Lees hier de volledige Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA).

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com