• Ereleden

  AVV Keistad is trots op haar ereleden. Zij zijn door de algemene ledenvergadering benoemd wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging of voor de doelstelling van de vereniging. Omdat AVV Keistad een fusieclub is komen op onze ereledenlijst ook leden voor, die hun sporen hebben verdiend bij Vollkei of Spirit. De titel 'erelid' geldt uitsluitend bij leven.

  Op voordracht kan een lid door de algemene ledenvergadering als erelid worden benoemd. Om een kandidaat te kunnen voordragen is het van belang dat dit schriftelijk gebeurt bij de secretaris van het bestuur en daarbij aangegeven wordt op welke gronden iemand tot erelid moet worden benoemd. Het bestuur besluit vervolgens om de voordracht wel of niet voor te leggen aan de algemene ledenvergadering.

  Dit zijn onze ereleden:

  Corrie Stevenaart
  Met name bij Vollkei is Corrie vele jaren actief lied geweest van de TC. Bovendien is zij ook trainer geweest.

  Cas van Pinxteren
  Cas heeft veertig jaar de scheidsrechtersfluit gehanteerd bij AVV Keistad, Vios, Vollkei en Spirit. Daarnaast is Cas in verschillende bestuursperioden penningmeester geweest.

  Ton van der Kwaak
  Ton was jarenlang de voorzitter van VVA (later met Vios gefuseerd tot Vollkei).

  Gerard Hoes
  Gedurende negen jaar was Gerard bestuurlid van Vios (later met VVA gefuseerd tot Vollkei). Hij is medeoprichter van de stichting Kamisvo.

  Gerard en Alise Berculo
  Gerard is jarenlang voorzitter van de club geweest en zet zich nu nog altijd in als voorzitter van de sponsorcommissie. Alise is de drijvende kracht achter de kantinecommissie, ze geeft training en begeleidt daarnaast ook nog het project: ‘De weg andersom’.