• Enquête spelplezier, jouw mening telt

  Beste Wedstrijdsecretaris Senioren, Scheidsrechterscoördinator,

  Kortgeleden zijn diverse voorstellen die de afgelopen jaren zijn ontvangen via spelplezier@nevobo.nl besproken. De werkgroep Arbitrage heeft, in samenspraak met de taakgroep Spelregels en het management van de Nevobo, het voornemen om nieuwe spelregels in te voeren per seizoen 2019-2020.

  Om deze wijzigingen met succes door te voeren is breed draadvlak noodzakelijk, welke we middels een enquête willen pijlen.

  Hiervoor hebben wij de in de digitale teamopgave geregistreerde (ass.)trainers/(ass.)coaches persoonlijk uitgenodigd. Daarnaast zijn alle nationale en regionale scheidsrechter gevraagd om de enquête in te vullen.
  Aan jou, als functionaris van je vereniging, willen we vragen de trainers/coaches/scheidsrechter binnen je vereniging te informeren over deze voorstellen met de mogelijkheid voor een ieder om de enquête in te vullen.

  Hartelijk dank voor je medewerking!

  Naar de enquête (in te vullen t/m 6 januari 2019)

  De drie belangrijkste voorstellen van spelregelwijzigingen zijn:

  Internal pass
  Voorstel: de 2e bal (set-up) die bovenhands met de vingers gespeeld wordt én die aan de eigen kant van het net blijft, is altijd goed, tenzij die gedragen of vastgehouden wordt.

  Dit voorstel geldt voor Topdivisie en lager (in de Eredivisie wordt dit al toegepast)

  Opstellingsfouten afschaffen voor het serverende team
  Voorstel: Het serverende team kan geen opstellingsfouten meer maken met betrekking tot "links-rechts", wel "voor-achter". Het team blijft verantwoordelijk voor de juiste servicevolgorde. Notatie van beginopstelling is een vereiste. Bij het DWF Live bijhouden verloopt dit via DWF. Bij het DWF Resultaat invoeren moet op een andere manier (opstellingsbriefjes) de beginopstelling genoteerd worden.

  Dit voorstel geldt voor Topdivisie en lager.

  Spelerwissel
  Voorstel: De wisselregel die nu al geldt voor de senioren Topdivisie t/m laagste klasse en voor de A/B/C-jeugd Hoofd- en Topklasse uitbreiden naar alle klassen A/B/C-jeugd. Het gaat hierbij om de wisselregel waarbij één speler meerdere maken per set kan worden gewisseld.

  Dit voorstel geldt voor ABC-jeugd 1e klasse en lager. 

  Het resultaat van deze enquête is mede bepalend voor het wel/niet invoeren van de spelregelwijzigingen. Hierbij wordt nog gekeken of het haalbaar is om één of meerdere van deze voorstellen bij oefenwedstrijden uit te testen.

  Wij rekenen op je medewerking opdat wij samen als Nevobo kunnen blijven werken aan de ontwikkeling en innovatie van onze mooie volleybalsport.

  Met vriendelijke groet,
  Namens de werkgroep Arbitrage


  Sandra Scheel-van Kippersluis
  Coördinator Arbitrage