• Corona richtlijnen Skybox

  BERICHT VAN DE KANTINECOMMISSIE KAMISVO

  Beste leden en ouders van leden,

  Het nieuwe volleybalseizoen staat weer voor de deur. In dit bericht informeren wij jullie over de aangepaste regels die gelden in onze verenigingsruimte Skybox en de bardiensten vanaf 2 september. Lees dit aandachtig door.

  De Skybox gaat vanaf vrijdag 18 september weer open
  Dat is natuurlijk goed nieuws! Wel gelden er aangepaste regels in verband met het coronavirus. We volgen hierbij het protocol van de Rijksoverheid en NOC*NSF op.

  Er mogen maximaal 35 personen in de Skybox
  Om de 1.5 meter te waarborgen passen we de opstelling van tafels en stoelen aan. De statafels en krukken verdwijnen tijdelijk. Je mag uitsluitend zitten en er mag niet gefeest of gedanst worden. Zorg dat 1 persoon per tafel/team een bestelling doet aan de bar en betaal met pin. Bij het bereiken van het maximum aantal personen kun je voor een drankje/hapje terecht in de centrale horeca. De bardienst zorgt ervoor dat het maximum van 35 niet wordt overschreden.

  We vragen je het registratieformulier in te vullen
  Vanaf 10 augustus is het in de horeca verplicht om bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron-en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. De Skybox valt onder het horeca beleid. De registratieformulieren liggen bij de ingang van de Skybox. Ook zorgen we dat er desinfecteermiddelen aanwezig zijn.

  De taakverdeling van de bardienst op vrijdag en zaterdag wordt aangepast
  Vanaf 18 september word je (of als ouder van) ingeroosterd voor bardienst op de vrijdag of op de zaterdag. Je hebt bardienst met het aantal personen zoals dat voorheen ook was. Op vrijdag- en zaterdagavond zijn dat 3 personen. Twee personen helpen achter de bar. De derde persoon zorgt ervoor dat het registratieformulier bij binnenkomst wordt ingevuld en controleert of de regels worden nageleefd in de Skybox. De bardiensttijden blijven ongewijzigd. Het rooster volgt als het definitieve wedstrijdschema bekend is.

  De bardienst op woensdag- en donderdagavond wijzigt niet
  Op woensdag- en donderdagavond hebben de seniorenteams bardienst in de centrale horecaruimte van Amerena. Deze bardienst blijft zoals je gewend bent. Het bardienstrooster wordt of is inmiddels verstuurd aan de aanvoerders. Het bardienstrooster voor de centrale horecaruimte gaat in op woensdag 2 september. Volg de instructies op die gelden voor bardienst in de centrale horeca.

  Samen tegen corona
  Het zal even wennen zijn dat we aangepaste regels hanteren. Vooral het lage aantal personen wat toegestaan is in onze ruimte.We zijn gewend een volle en gezellige kantine te hebben. Laten we  hopen dat het snel weer anders wordt. Durf elkaar aan te spreken bij overtreding van de regels. We doen hierbij ook een beroep op de trainers/coaches. Alleen als we allemaal de regels naleven kunnen we corona onder controle krijgen.

  Wij wensen jullie een sportief volleybalseizoen en vooral Stay Safe!

  P.S. We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor de kantinecommissie. Lijkt het je leuk om deel te nemen aan onze commissie dan horen we het graag! Voor meer informatie kun je een email sturen naar kamisvo@avvkeistad.nl