• CMV-Mini's

  Volleybal bestond voor de jongste volleyballertjes al jaren in diverse competitie- en spelvormen. (Minivolleybal). In dit vereenvoudigde volleybalspel ontbrak echter, met name bij de echte beginners, de dynamiek en snelheid die juist zo kenmerkend is voor de sport. De in volleyballand welbekende Adrie Noij bedacht een variant, die hij samen met de NeVoBo uitwerkte tot een nieuw minivolleybalplan: Circulatie-minivolleybal (CMV staat voor Cool Moves Volleybal).
  Deze vorm kent zes verschillende spelniveaus, zodat ook de jongste volleyballers stapje voor stapje op een speelse, dynamische manier het spel onder de knie kunnen krijgen.

  De 6 niveaus vormen samen een uitgekiende methode. Een methode die per niveau uitgaat van wat haalbaar is voor een gemiddeld kind van een bepaalde leeftijd.
  Inmiddels is deze competitievorm in alle NeVoBo regio’s ingevoerd. Met succes, want het aantal minileden in Nederland blijft stijgen.

  klik hier voor meer informatie vanuit de NeVoBo.  

  De voordelen van Cool Moves Volleybal.

  • Het spel is meer ontwikkeld vanuit de gedachte- en belevingswereld van het jonge kind.
  • Het spel straalt veel beweging en dynamiek uit.
  • Het spel biedt een uitdaging.
  • De vele grondvormen van bewegen wordt spelenderwijs aangeleerd.
  • Het perifeer inzicht en de balbaan-herkenning worden al in een vroeg stadium gestimuleerd.
  • De grove basisbewegingen voor het volleybalspel worden op een speelse wijze aangeleerd.
  • De kinderen hebben een goed instroomniveau voor het mini-volleybal, niveau 4,5 en 6.
  • Cool Moves volleybal is een volwaardig balspel, dat al in de middengroepen van het basisonderwijs kan worden geïntroduceerd (vanaf groep 3/4). Kinderen ontdekken volleybal op jonge leeftijd.
  • Cool Moves volleybal vormt een basis voor elke balsport.
  • In Nederland is het gebruikelijk dat kinderen, nadat zij op vier- en vijfjarige leeftijd zwemonderwijs gevolgd hebben, een sport gaan kiezen. De volleybalsport heeft met de introductie van circulatievolleybal een spel in handen, dat met succes kan concurreren met andere balsporten vanaf 6 jaar!
  • Waar andere bonden al op zeer jonge leeftijd sporten in competitieverband organiseren, kan nu ook de volleybalsport hetzelfde aanbieden aan hun jongste spelers.
  • Ieder kind kan aan het Cool Moves volleybal deelnemen. Zowel de meer begaafde als ook het motorisch minder ontwikkelde kind. Ieder kind wordt actief betrokken in het spel.
  • Jongens en meisjes kunnen in het Cool Moves volleybal gewoon samenspelen.
  • CMV zijn spelvormen waar kinderen veel, veelzijdig en plezierig bewegen, waar de spelvorm aangepast is aan de ontwikkeling van het kind en waar eenieder gelijke speelkansen geboden worden.