• Het dagelijks bestuur is samen met de TC (Technische commissie), JTC (Jeugd-Technische commissie), recreantencommissie en evenementencommissie verantwoordelijk voor de totstandkoming, de uitvoering en het uitdragen van de visie en het beleid van de vereniging. Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor het dagelijks besturen van de vereniging.

  Voorzitter
  Vacant 

  Secretariaat
  Jolien de Jong

  Penningmeester
  Erik Jansen
  06 - 2805 5134

  Algemeen bestuurslid
  Petra Ruijterlinde
  Jolien de Jong


  Download het declaratieformulier via onderstaande button. Declaraties worden alleen uitgekeerd als Erik een volledig ingevuld formulier ontvangt, mét handtekening van een bestuurslid. 

  Aanspreekpunt wedstrijdzaken en communicatie

  • Vacature

  NB Voor het verplaatsen/afzeggen van wedstrijden graag contact opnemen met het wedstrijdsecretariaat.

  Declaratieformulier